Bart Nauta.jpeg

Podcast

Over daders van misdaden tegen de menselijkheid, met Bart Nauta

S1 / E39 - 4 mei 2024

We praten met Bart Nauta. Hij is onderzoeker bij het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Hij onderzoekt de psychosociale nasleep van daderschap. Genocide en misdaden tegen de menselijkheid hebben in de Twintigste en Eenentwintigste Eeuw het leven van miljoenen onschuldige mensen gekost. Duizenden daders waren direct of indirect betrokken bij massaal geweld tegen ongewapende burgers. In wetenschappelijk onderzoek is er opvallend weinig bekend over wat er met daders gebeurt na geweld. Hoe gaan daders om met de misdaden die ze hebben begaan? Hoe re-integreren ze in hun gemeenschappen? En wat kan Bart’s onderzoek bijdragen aan het voorkomen van misdaden tegen de menselijkheid?

 

luister op spotify